Verifikation og kalibrering

Dansk Vægtkalibrering A/S er akkrediteret til kalibrering af DANAK i henhold til DS/EN/ISO 17025.

Verifikation af en vægt er en akkrediteret kalibrering, se “Information om akkreditering” af DANAK. Kalibreringen efterfølges af en kontrol (verifikation) af om vægten overholder de gældende lovkrav til vægte beregnet til køb og salg af varer, se “Hvad er legal metrologi”. Verifikation af vægte foretages som udgangspunkt altid i henhold til DANAK standarden EN45501:2015 og i overensstemmelse med kravene i ISO/IEC 17025. ISO kalibrering udføres altid af en af Dansk Vægtkalibrerings erfarne måletekniske inspektører og afsluttes med udstedelse af et certifikat på vægten. 

Under akkrediteringsnummer 209 opnåede Danvægt A/S, senere Dansk Vægtkalibrering, som den første danske private virksomhed, tilladelse til typegodkendelsesprøvning af vægte beregnet for køb og salg.

Dansk Vægtkalibrering A/S er et datterselskab af Danvægt A/S. Dansk Vægtkalibrering blev udskilt som et selvstændigt selskab i 1994 for at sikre uvildighed i verifikationsarbejdet.

Vi har gennem alle årene aktivt deltaget i samarbejdet med myndighederne om udviklingen af reglerne for arbejdet.

Dansk Vægtkalibrering auditeres med faste mellemrum af DANAK, for at sikre at vort arbejde, metoder og procedurer altid lever op til de gældende krav.

Vi kalibrerer og verificerer i dag en lang række forskellige vægte fra laboratorie- til brovægte, kapaciteter fra 1 g til 150.000 kg. 

Se også vores målefunktioner/måleevneskema her.

Certificeringer

Dansk Vægtkalibrering udfører i dag 3 forskellige opgaver for sine kunder:

Der kan naturligvis laves en aftale, som sikrer, at vi automatisk udfører opgaven og fremsender prøvningsrapport/certifikat med et fast aftalt interval.

  • Kalibrering af produktionsvægte, hvor der i samråd med kunden opstilles rammer og mål for kalibreringen.
  • Kalibrering af vægte med ISO certifikat. I forbindelse med dette arbejde udstedes et ISO certifikat, der ofte bruges til dokumentation for vægtens nøjagtighed i kundens kvalitetssystem (målenøjagtighed). Det aftales individuelt med kunden, hvilke krav til nøjagtighed, der stilles.
  • Reverifikation af godkendte vægte til brug ved køb og salg. Foretages af DVK’s måletekniske inspektører, og der udstedes et certifikat. Tolerancekrav i henhold til de for vægten gældende krav.