Automatiske udleveringsanlæg

Danvægt A/S konstruerer og producerer de hurtigste automatiske udleveringsvægte til bulk på markedet.

Tidligere
Næste

Automatisk udleveringsanlæg

Det automatiske udleveringsanlæg er tilgængeligt i flere udførelser: Bulk kan læsses fra flere siloer gennem kørende vægte i en lastbil, kontra beholdere / siloer eller kørende kontra beholdere / siloer. Vægten er monteret på skinner og alt afhængig af den specifikke udførelse, kan vægten bevæge sig i X, Y og Z retning, herved den hurtigt og driftsikkert skifter position fra en silo til en anden. Vægten kan læsse den forprogrammerede mængde af materialer i en lastbil, kontra beholderen eller den kørende kontra beholder. Udleveringsvægten vejer nøjagtigt bulk med logistiske fordele og en meget høj kapacitet per time. Alle vægte udføres med filteranlæg, for at opnå den bedste aspiration under udleveringsprocessen og for at opnå den laveste støvemission.

Optioner til udleveringsanlægget

Som et spændende alternativ kan løsningen også leveres med flere kørende vægte og flere kørende beholdere. Dette forhindrer krydskontamination under læsning.

Gællespjæld:
I kombination med gællespjældet fra Danvægt A/S er det muligt at opnå den højeste hastighed med den højeste driftssikkerhed på markedet.

Danvægt samarbejder med globale partnere om kontrolsystemer til udleveringsanlægget.

Tekniske specifikationer

 • Statisk vejning nøjagtighedsklasse III i henhold til EN45501:2015
 • Godkendt i henhold til OIML R51-1:2006
 • Vejebeholderen har en kapacitet op til 12Mbrutto eller i henhold til specifikke krav
 • Justerbar indløb for at forhindre støvemission fra udleveringsvægten
 • Advanceret laser-positionssystem for både X- og Y-retning
 • Udløbet er konstrueret til læsning af kontra siloer, åbne lastbiler og lastbiler med tank
 • Fuld-automatisk kontrolsystem eller fjernbetjening til korrekt placering af den kørende vægt over lastbilen eller kontra beholderen
 • Hastighed op til 63 m/min
 • Konstrueret med intern aspiration og et filteranlæg for at opnå den bedste aspiration under læsningsprocessen og for at opnå den laveste støvemission
 • Den mest driftsikre døgnet rundt
 • Tilgængelig i Atex-udførelse

Vejecyklus for udleveringsanlægget

Med udleveringsanlægget efterstræbes at gøre vejecyklussen, så kort som muligt fra start til slut. Vores vejecyklus er opdelt i fire faser, hver af dem er optimeret for at sikre den hurtigst mulige udleveringsproces.

Illustrationen viser en vejecyklus for udleveringsanlægget.

Vejecyklussen er også illustreret med en forenklet tegning af udleveringsanlægget. Vægten kan tømmes ned i siloer / beholdere eller ned i endnu en kørende beholder, som udleverer produktet til en lastbil.